Tag: banh kem

Sinh Nhật Bếp Trưởng Công Ty In Áo Thun Đẹp APD

Tháng 10/2019. Công đoàn công ty tổ chức sinh nhật bếp trưởng. Chúc bếp trưởng thật nhiều sức...

Xem thêm